Učebna robotiky

Učebna robotiky

Název projektu:                           Učebna robotiky pro 1. ZŠ ve Veselí nad Lužnicí

Registrační číslo projektu:          CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009365

Žadatel:                                         Město Veselí nad Lužnicí

Výše podpory:                             1 900 000 Kč

Prostřednictvím 3. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zaměřenou na vzdělávací aktivity dětí a mládeže, podpořila Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. pět projektů, podporujících vzdělávání na základních školách. Jedním z výsledků je také nově vybudovaná učebna robotiky v Základní škole Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor.

Robotická učebna má 58 m2 a je určena maximálně pro 29 žáků. Je bezbariérově přístupná ze stávajících prostor školy. V rámci úprav byly vybudovány nové rozvody elektroinstalace a vodoinstalace, osvětlení a proběhly další úpravy tak, aby učebna vyhovovala hygienickým a požárně-bezpečnostním požadavkům. K vybavení učebny patří především nová interaktivní tabule, 30 notebooků, 3D tiskárny, drony, a také nezbytné robotické sestavy (ozobot, WeDo či vex). Pro uskladnění vybavení slouží vestavěné skříně.

Novou učebnu mohou využívat žáci obou stupňů, je k dispozici také studentům středních škol.

O přínosu této učebny je přesvědčen také ředitel školy, Mgr. Lubomír Pospíchal, který uvedl:

Žijeme v době, kdy se technika vyvíjí neuvěřitelným tempem. Dnešní děti se v životě neobejdou bez znalostí digitálních technologií a práce s nimi. Sám jsem jen běžným uživatelem této techniky, a přestože jsem se zabýval vždy spíše přírodními vědami, vidím, že je nezbytné žáky naučit s digitálními technologiemi pracovat, využívat je a rozvíjet je. Naši žáci dostávají díky této učebně příležitost připravit se na budoucnost a lépe se uplatnit na trhu práce.

V neposlední řadě využití učebny robotiky nabízí možnost zvyšování kvalifikace učitelů v tomto oboru, a na naší škole k tomu budou ideální podmínky.“