MAS Střední Povltaví

Operační program Zaměstnanost 2014–2020

Léto plné zábavy

Žadatel:Spolek rodičů při ZŠ Kovářov, z.s.
Místo realizace:Kovářov (kód obce ČSÚ: 549517)
Cíl projektu:Realizace Příměstských táborů při ZŠ Kovářov
Celkové způsobilé výdaje projektu:434.543,75
Dotace ve výši 100%

Jesličky Milísek – Přeštěnice

Žadatel:Centrum mladé rodiny Milísek, z. s.
Místo realizace:Přeštěnice (kód obce ČSÚ: 549797)
Cíl projektu:Vznik a provoz dětské skupiny Přeštěnice
Celkové způsobilé výdaje projektu:3.106.550,-
Dotace ve výši 100%

Přímá podpora pečujících na území MAS Střední Povltaví

Žadatel:Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie
Místo realizace:ORP Milevsko (kód ČSÚ: 3107)
Cíl projektu:Podpora pečujících osob – mobilní hospic
Celkové způsobilé výdaje projektu:6.196.687,50
Dotace ve výši 100% 

Integrovaný regionální operační program IROP 2014–2020

Sociální byty Kučeř

Žadatel:Obec Kučeř
Místo realizace:Kučeř (kód obce ČSÚ: 549541)
Cíl projektu:Výstavba 2 sociálních bytů
Celkové způsobilé výdaje projektu:2.390.530,00
Dotace ve výši 95%

Zlepšení bezpečnosti dopravy při ZŠ Kovářov – rekonstrukce chodníku

Žadatel:Obec Kovářov
Místo realizace:Kovářov (kód obce ČSÚ: 549517) 
Cíl projektu:Výstavba chodníku podél ZŠ
Celkové způsobilé výdaje projektu:986.071,55
Dotace ve výši 95%

Výstavba chodníků Borovany

Žadatel:Obec Borovany
Místo realizace:Borovany (kód obce ČSÚ: 598780) 
Cíl projektu:Výstavba chodníku v obci včetně chodníku u autobusové zastávky
Celkové způsobilé výdaje projektu:3.984.900,39
Dotace ve výši 95%

ZŠ Chyšky – jazyková učebna

Žadatel:ZŠ Chyšky
Místo realizace:Chyšky (kód obce ČSÚ: 549452) 
Cíl projektu:Rekonstrukce a pořízení vybavení jazykové učebny
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 991 248,33
Dotace ve výši 95%

Vybavení učeben přírodních věd a polytechnického vzdělávání

Žadatel:1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko
Místo realizace:Milevsko (kód obce ČSÚ: 5 549576) 
Cíl projektu:Vybavení odborných učeben vč. pořízení 3D tiskárny, pořízení schodolezu, rekonstrukce bezbariérového WC
Celkové způsobilé výdaje projektu:1.457.140,17
Dotace ve výši 95%