MAS Brána Písecka

Identifikace projektu:

Název projektu:Cyklostezka Císadlovice – Krašovice
Registrační číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_0038/0
Operační program:INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Žadatel:Obec Čížová
Výše podpory:1 863 889,- Kč

Popis projektu
Vybudovaná cyklostezka, která propojila místní části Císadlovice Krašovice v obci Čížová, řeší zásadním způsobem bezpečnost cyklodopravy mezi městem Písek, obcí Čížová a následně severní částí okresu Písek. 
Nová cyklostezka vyloučila cyklodopravu z velmi exponované a úzké komunikace III. Třídy Písek – Čížová 1219, která je pro souběžnou dopravu cyklistů a automobilů zcela nevyhovující. Vytvořilo se přirozené propojení stávajících cyklotras. Vzniká zde spojení města Písek, jeho průmyslové zóny (kapacita 3 000 pm) a přilehlých obcí. 
Cyklostezka vede krásnou krajinou a je lemována řadou vzrostlých lip.
Projekt zlepšil bezpečnost, dosažitelnost pracovních příležitostí a podpořil cykloturistiku, která je v současnosti významným fenoménem cestovního ruchu Jihočeského kraje.

Identifikace projektu:

Název projektu:Komunitní centrum Mirotice „Na Faře“
Registrační číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008617
Operační program:INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Žadatel:Město Mirotice
Výše podpory:3 489 458,- Kč

Popis projektu
Komunitní centrum vzniklo v dvoupodlažním objektu bývalé Fary ve městě Mirotice. 
Město hledalo řešení, jak využít chátrající budovu, která mmj. narušovala vzhled veřejného prostoru. Faru město od římskokatolické církve odkoupilo a byl vypracován projekt na jeho rekonstrukci, který počítal se vznikem Komunitního centra.
Nové komunitní centrum poskytuje prostory pro základní sociální poradenství, volnočasové aktivity, kulturní a vzdělávací služby. Prostory jsou využívány také pro realizaci projektů různých neziskových organizací. 
Zachráněná historická budova, kde se nyní na nejrůznějších akcích potkávají lidé napříč generacemi opět ožila a našla svůj nový význam.