MAS Strakonicko

Identifikace projektu:

Název projektu:Elektronická úřední deska
Registrační číslo projektu:22/006/19210/231/135/002250
Operační program:PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Žadatel:Obec Cehnice
Výše podpory:375 100 Kč

V rámci 6. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (PRV), podpořila Místní akční skupina Strakonicko, z.s. projekt obce Cehnice.
Výsledkem projektu bylo zlepšení vzhledu a atraktivnosti prostranství před obecním úřadem v Cehnicích. Realizace projektu přispěla k elektronizace úřední desky, usnadnění zveřejňování dokumentů (odpadlo jejich tištění a přichycování dokumentů na fyzickou úřední desku). Systém je propojen s elektronickou úřední deskou na internetových stránkách. Ke zveřejnění dojde zároveň na internetové úřední desce i elektronické úřední desce před budovu obecního úřadu. Elektronická úřední deska je i přehlednější na vyhledávání různých informaci.

Identifikace projektu:

Název projektu:Knihovna Střelské Hoštice
Registrační číslo projektu:21/005/19210/231/135/001587
Operační program:PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Žadatel:Obec Střelské Hoštice
Výše podpory:326 216 Kč

V rámci 5. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (PRV), podpořila Místní akční skupina Strakonicko, z.s. projekt obce Střelské Hoštice.
V rámci projektu byly pořízeny nové regály a skříňky na knihy a časopisy, výpočetní technika, tiskárna, židle a stoly pro malé i velké čtenáře, nové linoleum. Výsledkem projektu je nově vybavená knihovna, která je přívětivá pro čtenáře a další návštěvníky. Vzniklo nové prostředí, které je atraktivní i pro malé čtenáře.

Identifikace projektu:

Název projektu:Koupě malotraktoru pro zahradnictví Zvotoky
Registrační číslo projektu:21/005/19210/231/135/001609
Operační program:PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Žadatel:Tomáš Reichl
Výše podpory:140 000 Kč

V rámci 5. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (PRV), podpořila Místní akční skupina Strakonicko, z.s. projekt pana Tomáše Reichla na modernizaci zahradnictví v obci Zvotoky.
Předmětem projektu bylo zakoupení malotraktoru pro potřeby zahradnictví, které se zaměřuje na pěstování skalniček, bylinek a trvalek. Díky nákupu techniky jsou pracovnice mobilnější, zvýší se efektivita práce a expedici a převoz sazenic a beden s rostlinami budou schopny zajišťovat i ženy a starší osoby. Ubude fyzicky náročná práce spojená s přenosem materiálu.

Identifikace projektu:

Název projektu:Nákup nové formátovací pily
Registrační číslo projektu:21/005/19210/231/135/001591
Operační program:PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Žadatel:Interiéry Tesař TTK s.r.o.
Výše podpory:345 870 Kč

V rámci 5. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (PRV), podpořila Místní akční skupina Strakonicko, z.s. projekt firmy Interiéry Tesař TTK s.r.o., jehož předmětem byl nákup nové formátovací pily.  
Výsledkem projektu je nákup nové formátovací pily, díky které bude naše firma konkurenceschopnější na trhu. Práce s formátovací pilou je rychlejší, přesnější, efektivnější a v neposlední řadě i pohodlnější. Zlepšila se také bezpečnost práce, snížila se hlučnost.

Identifikace projektu:

Název projektu:Senážní vůz
Registrační číslo projektu:20/004/19210/231/135/003567
Operační program:PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Žadatel:CHANA – DW, s.r.o.
Výše podpory:450 000 Kč

V rámci 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (PRV), podpořila Místní akční skupina Strakonicko, z.s. projekt firmy CHANA – DW, s.r.o., jehož předmětem byl nákup nového senážního vozu. Výsledkem projektu je nákup nového senážního vozu, který zvýšil efektivitu přípravy senáže a kvalitu senáže pro náš skot.