MAS Vltava indikátory

MAS Vltava indikátory

Výstup:hodnota
IROPcyklostezky (nové/obnova) v metrech0
cyklotrasy (nové/obnova) v metrech0
chodníky (nové/obnova) v metrech737
přechody / místa pro přecházení / zastávky/ lávky (projekty zvyšující bezpečnost provozu)8
stání pro automobily0
sociální byty0
podpoření poskytovatelé soc. služeb a poskytovatelů navazujících služeb0
podpořené MŠ, ZŠ, SŠ, subjekty zájmového vzdělávání (IROP)2
opravené kulturní památky0
podpořené sociální podniky0
nové lampy (sloupy s lampami) veřejného osvětlení9
PRVpodpoření zemědělci28
podpořené nezemědělské podniky mimo cestovní ruch (řemesla apod.)5
lesní cesty (nové/obnova) v metrech0
polní cesty (nové/obnova) v metrech0
realizované neproduktivní investice v lesích (rozhledny, stezsky atd.)0
podpořené subjekty hospodařící v lesích0
projekt spolupráce0
nová/rekonstruovaná veřejná prostranství (čl. 20)0
stojany na kola0
odpadkové koše0
úřední desky/informační panely0
lavičky0
přístřešky0
pomníky0
solitérní prvky (kašny, fontány apod.)0
mateřské/základní školy (čl. 20)2
hasičské zbrojnice0
podpořené obchody0
podpořená pojízdná prodejna0
podpořené kulturní památky (čl. 20, tedy mimo NKP,UNESCO)0
kulturní a spolková zařízení, podpořená v čl.203
stezsky (čl.20)0
muzea a expozice (čl. 20)0
OPZabsolventi vzdělávání (OPZ)0
podpořené soc. služby (OPZ)3
podpořená komunitní centra (OPZ)2
podpořený soc. podnik (OPZ)0
podpořené pracovní místo (OPZ)0
realizované příměstské tábory1
počet rodin, podpořených prorodinnými opatřeními0
OP ŽPpočet vysázených dřevin0
realizovaný ÚSES0
realizované protierozní opatření0
MIMO OPrealizované akce (nebereme naše školení k výzvám a konference) – např. Masky v obraze, košt vín apod.0
počet realizovaných MAP3
počet škol, které podporujeme v rámci Šablon4
další (vypište) – KPSS (2x), projekt Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko3