MAS Šumavsko indikátory

MAS Šumavsko indikátory

Výstup:hodnota
IROPcyklostezky (nové/obnova) v metrech1726/58
cyklotrasy (nové/obnova) v metrech
chodníky (nové/obnova) v metrech
přechody / zastávky/ lávky (projekty zvyšující bezpečnost provozu)
stání pro automobily
sociální byty
podpoření poskytovatelé soc. služeb a poskytovatelů navazujících služeb3
podpořené MŠ, ZŠ, SŠ, subjekty zájmového vzdělávání (IROP)21
opravené kulturní památky
podpořené sociální podniky2
nové lampy (sloupy s lampami) veřejného osvětlení
PRVpodpoření zemědělci28
podpořené nezemědělské podniky mimo cestovní ruch (řemesla apod.)58
lesní cesty (nové/obnova) v metrech
polní cesty (nové/obnova) v metrech
realizované neproduktivní investice v lesích (rozhledny, stezsky atd.)1
podpořené subjekty hospodařící v lesích
projekt spolupráce
nová/rekonstruovaná veřejná prostranství (čl. 20)7
stojany na kola
odpadkové koše
úřední desky/informační panely1
lavičky
přístřešky
pomníky
solitérní prvky (kašny, fontány apod.)
mateřské/základní školy (čl. 20)11
hasičské zbrojnice4
podpořené obchody
podpořená pojízdná prodejna
podpořené kulturní památky (čl. 20, tedy mimo NKP,UNESCO)3
kulturní a spolková zařízení, podpořená v čl.2011
stezsky (čl.20)
muzea a expozice (čl. 20)
OPZabsolventi vzdělávání (OPZ)
podpořené soc. služby (OPZ)3
podpořená komunitní centra (OPZ)2
podpořený soc. podnik (OPZ)0
podpořené pracovní místo (OPZ)8
realizované příměstské tábory7
počet rodin, podpořených prorodinnými opatřeními405
OP ŽPpočet vysázených dřevin
realizovaný ÚSES
realizované protierozní opatření
MIMO OPrealizované akce (nebereme naše školení k výzvám a konference) – např. Masky v obraze, košt vín apod.
počet realizovaných MAP4
počet škol, které podporujeme v rámci Šablon21
Spolupráce s CSV – Exkurze za příklady dobré praxe4
Setkání starostů4