MAS Strakonicko indikátory

MAS Strakonicko indikátory

Výstup:hodnota
IROPcyklostezky (nové/obnova) v metrech0
cyklotrasy (nové/obnova) v metrech0
chodníky (nové/obnova) v metrech895
přechody / zastávky/ lávky (projekty zvyšující bezpečnost provozu)6
stání pro automobily0
sociální byty0
podpoření poskytovatelé soc. služeb a poskytovatelů navazujících služeb4
podpořené MŠ, ZŠ, SŠ, subjekty zájmového vzdělávání (IROP)8
opravené kulturní památky2
podpořené sociální podniky1
nové lampy (sloupy s lampami) veřejného osvětlení26
PRVpodpoření zemědělci52
podpořené nezemědělské podniky mimo cestovní ruch (řemesla apod.)12
lesní cesty (nové/obnova) v metrech0
polní cesty (nové/obnova) v metrech0
realizované neproduktivní investice v lesích (rozhledny, stezsky atd.)0
podpořené subjekty hospodařící v lesích9
projekt spolupráce0
nová/rekonstruovaná veřejná prostranství (čl. 20)1
stojany na kola0
odpadkové koše0
úřední desky/informační panely0
lavičky0
přístřešky0
pomníky0
solitérní prvky (kašny, fontány apod.)0
mateřské/základní školy (čl. 20)0
hasičské zbrojnice0
podpořené obchody0
podpořená pojízdná prodejna0
podpořené kulturní památky (čl. 20, tedy mimo NKP,UNESCO)0
kulturní a spolková zařízení, podpořená v čl.204
stezsky (čl.20)0
muzea a expozice (čl. 20)0
OPZabsolventi vzdělávání (OPZ)0
podpořené soc. služby (OPZ)2
podpořená komunitní centra (OPZ)0
podpořený soc. podnik (OPZ)0
podpořené pracovní místo (OPZ)0
realizované příměstské tábory1
počet rodin, podpořených prorodinnými opatřeními115
OP ŽPpočet vysázených dřevin0
realizovaný ÚSES0
realizované protierozní opatření0
MIMO OPrealizované akce (nebereme naše školení k výzvám a konference) – např. Masky v obraze, košt vín apod.1
počet realizovaných MAP2
počet škol, které podporujeme v rámci Šablon9
další (vypište)