MAS Brána Písecka indikátory

MAS Brána Písecka indikátory

Výstup:hodnota
IROPcyklostezky (nové/obnova) v metrech1280
cyklotrasy (nové/obnova) v metrech0
chodníky (nové/obnova) v metrech0
přechody / zastávky/ lávky (projekty zvyšující bezpečnost provozu)0
stání pro automobily0
sociální byty0
podpoření poskytovatelé soc. služeb a poskytovatelů navazujících služeb0
podpořené MŠ, ZŠ, SŠ, subjekty zájmového vzdělávání (IROP)3
opravené kulturní památky0
podpořené sociální podniky0
nové lampy (sloupy s lampami) veřejného osvětlení0
PRVpodpoření zemědělci28
podpořené nezemědělské podniky mimo cestovní ruch (řemesla apod.)4
lesní cesty (nové/obnova) v metrech1300
polní cesty (nové/obnova) v metrech1800
realizované neproduktivní investice v lesích (rozhledny, stezsky atd.)1
podpořené subjekty hospodařící v lesích8
projekt spolupráce0
nová/rekonstruovaná veřejná prostranství (čl. 20)0
stojany na kola0
odpadkové koše0
úřední desky/informační panely0
lavičky0
přístřešky0
pomníky0
solitérní prvky (kašny, fontány apod.)0
mateřské/základní školy (čl. 20)0
hasičské zbrojnice1
podpořené obchody0
podpořená pojízdná prodejna0
podpořené kulturní památky (čl. 20, tedy mimo NKP,UNESCO)0
kulturní a spolková zařízení, podpořená v čl.202
stezky (čl.20)0
muzea a expozice (čl. 20)0
OPZabsolventi vzdělávání (OPZ)0
podpořené soc. služby (OPZ)2
podpořená komunitní centra (OPZ)0
podpořený soc. podnik (OPZ)0
podpořené pracovní místo (OPZ)0
realizované příměstské tábory92
počet rodin, podpořených prorodinnými opatřeními307
OP ŽPpočet vysázených dřevin0
realizovaný ÚSES0
realizované protierozní opatření0
MIMO OPrealizované akce (nebereme naše školení k výzvám a konference) – např. Masky v obraze, košt vín apod.0
počet realizovaných MAP0
počet škol, které podporujeme v rámci Šablon5
další (vypište)0