MAS Blatensko indikátory

MAS Blatensko indikátory

Výstup:hodnota
IROPcyklostezky (nové/obnova) v metrech
cyklotrasy (nové/obnova) v metrech
chodníky (nové/obnova) v metrech2
přechody / zastávky/ lávky (projekty zvyšující bezpečnost provozu)0
stání pro automobily
sociální byty
podpoření poskytovatelé soc. služeb a poskytovatelů navazujících služeb
podpořené MŠ, ZŠ, SŠ, subjekty zájmového vzdělávání (IROP)7
opravené kulturní památky
podpořené sociální podniky
nové lampy (sloupy s lampami) veřejného osvětlení
PRVpodpoření zemědělci22
podpořené nezemědělské podniky mimo cestovní ruch (řemesla apod.)9
lesní cesty (nové/obnova) v metrech
polní cesty (nové/obnova) v metrech
realizované neproduktivní investice v lesích (rozhledny, stezsky atd.)
podpořené subjekty hospodařící v lesích4
projekt spolupráce
nová/rekonstruovaná veřejná prostranství (čl. 20)
stojany na kola
odpadkové koše
úřední desky/informační panely
lavičky
přístřešky
pomníky
solitérní prvky (kašny, fontány apod.)
mateřské/základní školy (čl. 20)
hasičské zbrojnice
podpořené obchody
podpořená pojízdná prodejna
podpořené kulturní památky (čl. 20, tedy mimo NKP,UNESCO)
kulturní a spolková zařízení, podpořená v čl.206
stezsky (čl.20)
muzea a expozice (čl. 20)
OPZabsolventi vzdělávání (OPZ)1
podpořené soc. služby (OPZ)2
podpořená komunitní centra (OPZ)
podpořený soc. podnik (OPZ)1
podpořené pracovní místo (OPZ)
realizované příměstské tábory
počet rodin, podpořených prorodinnými opatřeními
OP ŽPpočet vysázených dřevin
realizovaný ÚSES
realizované protierozní opatření
MIMO OPrealizované akce (nebereme naše školení k výzvám a konference) – např. Masky v obraze, košt vín apod.
počet realizovaných MAP
počet škol, které podporujeme v rámci Šablon
další (vypište)