Obsah kurzu základy 3D modelování

 • Úvod do 3D modelování
  • Popis základních prvků 3D modelování
  • Použití 3D modelování v praxi
 • Software pro 3D modelování
  • Přehled populárních 3D modelovacích programů
 • Pracovní plocha a nástroje v 3D software
  • Navigace v 3D prostoru
  • Základní nástroje pro modelování
  • Práce s vrstvami a hierarchií objektů
 • Základy modelování objektů
  • Primitivní tvary a jejich úpravy
  • Vytváření složitějších tvarů
 • Materiály a textury
  • Přidání materiálů materiálu na modely
  • Práce s texturami
  • Základní nastavení světla a stínů
 • Export a sdílení 3D modelů
  • Formáty souborů pro 3D modely
  • Export/import mezi různými programy