3D skenování

3D skenování

3D skenování je proces převádění reálného objektu nebo scény do digitální podoby. Pomocí 3D skeneru se sbírají data o povrchu a geometrii objektu a vytváří se vysoce detailní digitální podoba objektu.

Takový model může být použit v mnoha oborech jako například v průmyslovém designu, architektuře, zdravotnictví nebo v umění a kulturním dědictví.

Výhody 3D skenování:

Přesnost a detail

3D skenování umožňuje zachytit přesný tvar a detail objektu, což je obzvlášť užitečné při zachycování složitých geometrických tvarů nebo jemných detailů, které by bylo obtížné nebo nemožné modelovat ručně.

Rychlost a efektivita

3D skenování umožňuje rychle zachytit tvar objektu bez nutnosti ručního měření nebo modelování.

Dokumentace a archivace

Možnost vytvoření přesného digitálního záznamu objektu nebo scény pro účely dokumentace a archivace využívané v oblastech jako je památková péče, umělecká rekonstrukce nebo digitální archivace.

Replikace a reprodukce

Možnost vytvoření digitální kopie objektu, který lze použít k jeho replikaci neb reprodukci. Využívá například v oblasti umění a designu, kdy se naskenované objekty používají k vytváření replik.

Virtuální prezentace a vizualizace

Naskenovaný model lze použít ve Vaší virtuální prezentaci nebo pro vizualizaci.