3D modelování

3D modelování

3D modelování je proces vytváření digitálního modelu objektu nebo scény ve virtuálním trojrozměrném prostoru. Takový model může být následně využit v různých oborech jako je například průmyslový design nebo vizualizace.

Při 3D modelování se vytváří realistické objekty, které je možné prozkoumat ze všech úhlů a perspektiv s možností následných úprav.

Výsledkem 3D modelování je digitální soubor obsahující informaci o tvaru, texturách, materiálech a dalších vlastnostech objektu. Tento soubor může být následně použit k vizualizaci, animaci, simulaci nebo k vytisknutí pomocí 3D tisku.

Hlavní výhody 3D modelů:

Realistická vizualizace

3D modelování umožňuje vytvářet detailní a realistické objekty a scény. Uvidíte tedy výsledný produkt nebo design před jeho vlastní fyzickou výrobou a pomůže Vám získat lepší představu o vzhledu produktu.

Prototypování a testování

3D modely mohou sloužit jako prototypy, které lze použít k testování a hodnocení designu nebo funkčnosti produktu. Tím se snižuje potřeba fyzicky prototypy vyrábět a tím Vám šetří čas i peníze.

Úprava

Digitální modely jsou snadno upravitelné, lze na nich provádět různé změny jako je úprava tvaru, velikosti, materiálu nebo textur